Zagorska razvojna agencija Privacy Policy

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zagorskoj razvojnoj agenciji, OIB: 62236562878, Krapina, Frana Galovića 1b da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Zagorske razvojne agencije.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na internetskim stranicama Zagorske razvojne agencije, http://zara.hr/dokumenti